الفارس

صنایع بالابرها، آسانسور، پله برقی
  • گفت و گو با علی اکبر شکوری، مدیر عامل شرکت آسانسور و پله برقی الفارس

    قدیمی ترین شرکت فعال حوزه آسانسور هستیم

    در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله‌ها، قطعات و تجهیزات جانبی که از پنجم تا هشتم ...