کتابراه

انتشارات، رسانه و کتاب
  • نگاهی به محتوای کتاب تمرین

    رهبری یعنی عمل و الگو!

    مدت زمان طولانی است که اطرافیان، دوستان و آشنایان به شما تلقین می‌کنند که برای رسیدن به رویاهایتان به اندازه‌ کافی خ ...