آریا درسام

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • آشنایی با انواع ماساژ و روش های آن

    ماساژ، ورزمان یا مشت و مال دادن، دستکاری بافت‌های نرم بدن است که شامل: عضلات، بافت‌های همبند، تاندون‌ها، رباط‌ها و م ...

  • در ضد حریق چیست؟

    درب های ضد حریق جزء انکار ناپذیری از سیستم دفاعی آتش ساختمان هستند و از حیث راه فرار، درب ها تضمین کننده امنیت جانی ...