آریا درسام

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • در ضد حریق چیست؟

    درب های ضد حریق جزء انکار ناپذیری از سیستم دفاعی آتش ساختمان هستند و از حیث راه فرار، درب ها تضمین کننده امنیت جانی ...