صنعت سقف البرز خاورمیانه

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • گفت و گو با البرز انتظامی، ‌رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه

    قصد گسترش کارمان را داریم

    شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه، تولید کننده انواع سیستم‌های سقف کاذب، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۴ آغاز کرد. شیوه نوین ا ...

  • گفت و گو با البرز انتظامی، ‌رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه

    قصد گسترش کارمان را داریم

    شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه، تولید کننده انواع سیستم‌های سقف کاذب، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۴ آغاز کرد. شیوه نوین ا ...