پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • پویش پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها به مناسبت سال نو

    پویش میراث پایدار

    پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظر دارد به مناسبت سال نو و با همکاری موسسات و مراکز فعال در زمینه فعالیتهای اجتماع ...