• بهترین شرایط خرید را با فروشگاه آنلاین بازرگانی آسا تجربه کنید

    فروشگاهی به وسعت همه ایران و برای همه ایرانیان

     یکی از مزایای رشد تکنولوژی در جهان مدرن این است که سازوکارهای سنتی خرید، آرام‌آرام جای خود را به فعالیت‌های آنلاین ...

  • گزارشی از فعالیت های فروشگاه آسا

    فروشگاهی به وسعت همه نیازهای مشتریان

    در این میان، تخصصی شدن فروشگاه ها و فعالیت در حوزه های خاص یکی از خصوصیت های فروشگاه های آنلاین است. برای مثال فروشگ ...