وب سایت هیات علمی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • شرط سنی برای شرکت در فراخوان‌های جذب هیات علمی از شرایط الزامی ثبت نام است.

    شرایط سنی جذب هیات علمی ۱۴۰1

    شرط سنی جذب هیأت علمی در دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های وزارت بهداشت تا حدی متفاوت است اما بازه ...