کارگاه فنی روشن

صنعت چاپ و بسته‌بندی
  • دستگاه چاپ پارچه در گوگل

    یادداشتی که می‌خوانید حاصل تفکرات و گپ دوستانه من (هوشنگ فنائیان)، سازنده دستگاه چاپ روی انواع پارچه با گوگل است. دس ...

  • تولید کم‌نظیر جهانی در ایران

    بهترین دستگاه چاپ شال و روسری

    از تولیدات کم نظیر در جهان و برای اولین بار در ایران؛ ساخت بهترین دستگاه چاپ شال و روسری است که به صورت دو رو با کیف ...