استیل خانی

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • میلگرد استیل آلیاژی

    یکی از انواع میلگرد استیل که با ترکیب فلزات و آلیاژهای دیگر به دست می آید میلگرد استیل آلیاژی است.میلگرد استیل آلیاژ ...