ایران سیستم

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • او که اکنون به چهره ای سرشناس تبدیل شده و کمتر کسی نام دکتر هادی حسن پور

    بیوگرافی دکتر هادی حسن پور

    پس از فوت پدرش در سال 1370 شروع به کار و کسب درآمد کرد و به سختی مشغول شد و در شرکت ها، مؤسسات، کارخانه ها و انواع م ...

  • خانم دکتر نوا انزلیچی دکتری روانشناسی از کالج جهانی کمبریج انگلستان

    بیوگرافی دکتر نوا انزلیچى

    همچنین ایشان بعنوان نفر برگزیده تحقیقات روانشناسی در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی نیز هستند که در عرصح تحقیق دارای ...