آواتات گستر

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری
  • آواتات گستر محصولی جدید در زمینه ی تجهیزات سالن کنفرانس و همایش ارایه نمود

    آغاز عرضه و فروش مانیتور کنفرانسی دو طرفه ازسال 1402

    تولید کننده/ خدمات دهنده فعال عرصه زمینه ی تجهیزات سالن کنفرانس و همایش کشور، مانیتورهای کنفرانسی دو طرفه را با امکا ...