بیمه خودرو

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • تاریخچه بیمه شخص ثالث در ایران

    بیمه شخص ثالث از چه سالی اجباری شد؟

    در سال ۱۳۴۷، اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران با عنوان "قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ...

  • بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث ماشین

    از کجا بفهمیم ماشین بیمه شخص ثالث دارد؟

    برای اینکه بفهمید یک ماشین بیمه شخص ثالث دارد یا خیر، راه‌های مختلفی وجود دارد که در این مقاله به صورت کامل توضیح خو ...