تحقیقات،پیشگیری و آموزش سرطان

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است

    با تغذیه درست از سرطان جلوگیری کنیم

    سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است و سالانه بیش از 70 هزار مورد جدید سرطانی در کشور اتفاق می افتد وبیش از 40 ه ...

  • هر روز روز زمین است

    محافظت از زمین، حفظ زندگی است

    نگرانی های زیست محیطی تنها برای سلامت زمین نیست، بلکه با سلامتی انسان ها نیز ارتباط دارد. سموم و مواد شیمیایی خطرات ...