چالش نوآوری توسن

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • با هدف پرورش و حمایت از استعدادهای کشور

    اولین هکاتون بانکی ایران برگزار می شود

    اولین دوره ماراتن برنامه‌نویسی بر پایه سرویس‌های بانکی و با هدف شرکت در اولین هکاتون بانکی ایران به منظور پرورش و ...