ضمیمه

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • در قالب همایشی متفاوت، در مشهد برگزار می‌شود

    «داستان موفقیت من» و رویاهای محقق شده

    نخستین همایش "داستان موفقیت من" (My Success Story)، با حضور استادان و صاحبان کسب‌و‌کارهای موفق ، 13 خرداد ماه در سال ...