فن آوری اطلاعات آرادپرداز

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار