سیستم عامل ذخیره سازی Open-E

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی