مهر پارسیان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • دپارتمان نجوم خانه کودک و نوجوان مهرپارسیان برگزار می کند

    تور علمی رصد بارش شهابی برساوشی

    رصد بارش شهابی برساووشی از غروب پنج شنبه 21 مرداد تا طلوع جمعه22 مرداد در محل رصدخانه مجتمع گردشگری عسل برگزار می شود.