ایر آستانا

خدمات توریسم، گردشگری، مسافرتی، خطوط هوایی
  • آغاز پروازهای مستقیم ایران - قزاقستان

    «ایر آستانا» رسمی وارد ایران شد

    با ورود نخستین هواپیمای شرکت هوایی ایر آستانا (قزاقستان) از آلماتی در فرودگاه امام خمینی (ره) پروازهای این شرکت در م ...