تامین سرمایه امین

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
 • سرمایه گذاران خارجی در حوزه توربین های بادی و ساخت نیروگاه بادی سرمایه می آورند

  اعلام آمادگی خارجی در حوزه نیروگاهی

  گروهی از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه توربین های بادی و ساخت نیروگاه های بادی آمادکی خود را به تامی ...

 • درقالب گزارش های هفتگی منتشر می شود

  پربازده ترین و زیان ده ترین صنایع بورسی

  گزارش هفتگی و جامع از بازارهای مالی ایران، بورس کالا و بازارهای مالی منطقه منتهی به 15 تیرماه از سوی تامین سرمایه ام ...

 • احتمال کاهش سود بانکی تا 12 درصد

  شاخص بورس از مردادماه رشد می کند

  یک تحلیل گر بازار سرمایه از احتمال رشد شاخص کل بورس از مردادماه خبر داد و گفت: کاهش دوباره سود بانکی تا 12 درصد در ...