سلامت ویکی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • با امضای تفاهم نامه‌ همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز و «سلامت ویکی»انجام می شود

    تولید محتواى معتبر پزشکی در وب فارسی

    دانشگاه علوم پزشکی البرز و «سلامت ویکی» به منظور تولید محتوای معتبر پزشکی در فضای وب فارسی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.