آکادمی دیجیتال مارکتینگ

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • در روز 15 مرداد ماه برگزار می شود

    کارگاه عملیاتی یک روزه دیجیتال مارکتینگ

    آکادمی دیجیتال مارکتینگ پس از برگزاری شش دوره بلند مدت و تخصصی دیجیتال مارکتینگ، در تاریخ 15 مرداد 1395 تصمیم به برگ ...