مرکز آموزش و علمی کاربردی انتخاب

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد

    معافیت تحصیلی برای رشته‌های بدون آزمون

    دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان خدمت سربازی که در رشته‌های بدون آزمون این دانشگاه در ...