اچ تی سی

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)
  • اچ تی سی سرویس اینترنت خودرو به فولکس واگن می دهد

    همکاری اچ تی سی و فولکس واگن

    شرکت اچ تی سی به همراه فولکس واگن سیستم ارتباط با مشتری تازه ای طراحی کرده اند که از طریق اتصال خودرو به اینترنت کا ...