هیتاچی

صنعت لوازم خانگی و تجیهزات آشپزخانه
  • ربات EMIEW3 در ژاپن آزمایش می شود

    آزمایش ربات انسان نمای هیتاچی در فرودگاه

    اولین ربات انسان نما تولید شرکت هیتاچی در بخش پذیرش مسافر و خدمات رسانی در بخش حمل بار در فرودگاه هاندای کشور ژاپن م ...

  • نوآوری تازه هیتاچی که باعث کاهش تولید محصولات ناقص می شود

    سیستم تحلیل تصویر هیتاچی و دایسل

    سیستم تحلیل تصویر شرکت هیتاچی می تواند نقص های دستگاههای استفاده شده در فرایند تولید را به کارگران مسول رصد واحد تو ...