شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
 • نقش سد سازی در زندگی بشر

  احداث سدها و بندها از فعالیت‌های مهم مهندسی به شمار می‌رود که شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص مناطق در پیدایش، ‌شکل‌گیر ...

 • مزایای ساخت سدهای بزرگ

  با ساخت سد و مخازن آب می‌توان علاوه بر کنترل سیلاب، آب مورد نیاز زا نیز ذخیره کرد.

 • دستاوردهای آبخیزداری علمی تشریح شد

  راهکار جلوگیری از سیل و سیلاب

  در آبخیزداری علمی در مرحله اول سعی بر جلوگیری از ایجاد سیلاب و شسته شدن خاک است،‌که بهترین و متداول ترین روش ها کشت ...