ارمگان آکادمی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • استانداردهای خوراک و نوشیدنی ایران به روز رسانی می شود

    برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشپزی در ایران

    اولین کارگاه آموزشی و گردهمایی علم و هنر آشپزی با محوریت آشپزخانه مدرن ، مبتنی بر ابزارها و روش های پخت نوین و کارگا ...