تدریس خصوصی الوترا

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • دلایل گرایش به رشته علوم تجربی و پیامدهایش بررسی شد

    پیامدهای «تب علوم تجربی» چیست

    گرایش دانش آموزان به رشته علوم تجربی موضوع جدیدی است که در حوزه آموزشی کشور در کنکور امسال عیان شد و نیاز به بررسی ...