سازمان نظام پزشکی

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • رییس کل سازمان نظام پزشکی به مناسبت روز پرشک مطرح کرد

    انتقاد از هیاهو علیه جامعه پزشکی

    رییس کل سازمان نظام پزشکی، از هیاهو علیه جامعه پزشکی با وجود مشکلات متعدد حوزه سلامت انتقاد کرد.