سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • در بهار 96 به بهره برداری می رسد

    راه اندازی پایانه جدید شرق

    پروژه پایانه جدید شرق با تصمیم مدیران شهری در جهت بهبود حمل و نقل شرق و شمال شرق شهر تهران و کنترل و کاهش ترافیک این ...