سیمرغ تجارت

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • شهر اندیشه یک گام دیگر به سمت هوشمند شدن برداشت

    حمل و نقل اندیشه الکترونیکی شد

    در هفته دولت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اندیشه در جهت تحقق شهر هوشمند و مرتفع کردن مشکلات شهروندان در پرداخت های خرد ...