راهکارهای سه بعدی ایدن

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته، رخ داد

    استقبال چشمگیر از محصولات سه بعدی و خلاقانه ایدن

    استقبال چشمگیر بیش از ۵۰۰۰ نفر از صاحبان صنایع ، سازمان ها و شرکت ها از راهکارهای سه بعدی ایدن، این گروه را برای رسی ...