سه نبش

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • بررسی یک مرکز در حوزه مسکن ایران نشان می دهد

    رونق فعالیت های اینترنتی حوزه املاک

    همزمان با زمزمه های رونق در بخش مسکن، پنجره ای جدید در مبحث تجارت الکترونیک املاک و مسکن در ایران باز شد.