مداستور

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • فروش بیش از یک میلیون تومان برای فروشنده ها ثبت شد

    رکورد زنی در پاساژ مجازی مد

    یک پاساژ مجازی مد، در همان روزهای اول شروع به فعالیت توانست خریداران بسیاری را برای فروشنده های عضو این پاساژ جذب کن ...