کاوشگران پرسیس

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • همزمان با روز ملی صادرات برگزار می شود

    همایش توسعه تجارت بین الملل در تهران

    همایش «توسعه تجارت بین الملل» با حضور متخصصین بازرگانی و مدیران شرکتهای بین المللی به منظور گسترش ارتباطات بازرگانی ...