خریدان

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • اپلیکیشن خریدان منتشر شد

    یک شبکه اجتماعی برای کسب و کارهای محلی

    خریدان یک شبکه اجتماعی بر پایه کسب وکارهای محلی است که از طریق آن کاربران می توانند کسب و کار های خود، اطرافیان یا د ...