سیناتلا (نوتلابار سابق)

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • با حضور هنرمندان مطرح کشور و حضور بیش از 70 نماینده

    نوتلابار به سیناتلا تغییر نام داد

    بعد از حاشیه‌های رسانه‌ای فراوان و در آستانه یکسالگی نوتلابار و رسیدن به 70 شعبه در ایران و سه کشور دیگر، طی مراسمی، ...