شرکت فناوران نواندیش ویژن

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی نوآوری محصول:

    نوآوری محصول، کلید توسعه اقتصاد ملی است

    شرایط رقابتی امروزی برای شرکتهای ایرانی، چاره‌ای به جز رقابت با شرکتهای بزرگ بین‌المللی نگذاشته است. در بازارهای رقا ...

  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جشنواره برگزار می کند

    معرفی برترین‌ نوآوری‌ محصول شرکت های ایرانی

    جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با محوریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و همراهی سایر سازمانها برگزار می‌شود، ...