نورتک

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • توسط مجتمع آموزشی "نورتک" و با همکاری "پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم اسلامی" برگزار می شود

    همایش رایگان آشنایی با دوره JavaScript و Node.js

    همایش رایگان آشنایی با اولین دوره تخصصی JavaScript و Node.js در دو کد مجزا، پنجشنبه 29 مهر برگزار می‌شود.