این لحظه

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • نویسندگان، بدون نیاز به هیچ ارگانی کسب درآمد می‌کنند

    راه حلی نوین برای بهبود درآمد نویسندگان

    خرید کم کتاب،سیاست‌های انتشارات، مشکلات فرهنگی موجود و هزاران دلیل دیگر باعث می‌شود، نویسنده مجبور به کارهایی به دور ...