رایزن سامانه گستر

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • رایزن سامانه گستر در دی ماه امسال برگزار می کند

    برگزاری دومین تور جامع ITIL Expert بصورت فشرده

    رایزن سامانه گستر برای دومین بار و پس از برگزاری مستمر دوره های متنوع مرتبط با چارچوب ITIL طی 10 سال گذشته، در دی ما ...