کتاب کوله

انتشارات، رسانه و کتاب
  • منتشر کنید و جایزه بگیرید

    مسابقه ناشر باشی

    سایت کتاب کوله با هدف افزایش مطالعه در کشور و پوشش بیشتر کتاب های الکتنرونیک ، قصد ایجاد مسابقه ای برای متنوع شدن بی ...

  • نویسندگان بدون صرف هزینه می توانند کتاب خود را منتشر کنند

    افتتاح سایتی برای اشتراک گذاری کتاب

    با افزایش فضای مجازی، دیگر نویسندگان و ناشران نیازی ندارند هزینه ای برای پخش یا فروش کتاب خود صرف کنند و تنها با چند ...