شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی