نوین

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • تولید تخم مرغ آب‌پز و بدون پوست برای اولین بار در ایران

    تخم مرغ آب‌پز و بدون پوست نوین به بازار عرضه شد

    امروز برای اولین بار در ایران با تولید تخم مرغ آب‌پز شده، اتفاق بزرگی در صنعت فرآوری تخم مرغ ایجاد شد که چرخه‌ی توس ...