کارآفرین نیوز

انتشارات، رسانه و کتاب
  • با هدف ارائه جدیدترین آموزش‌های حوزه کارآفرینی و کسب و کار اینترنتی

    وب‌سایت کارآفرین نیوز رونمایی شد

    وب‌سایت کارآفرین نیوز با هدف ارائه جدیدترین آموزش‌های حوزه کارآفرینی و کسب و کار اینترنتی رونمایی شد.