پارتک

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری
  • مدیریت هوشمند پارکینگ چیست؟

    شرکت پارس فناوری هوشمند کارینا که با نام اختصاری پارتک نامیده می‌شود، فعالیت خود را بر محورهای تامین تجهیزات، نظارت، ...