گروه صنعتی رایمون

صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات
  • محصول تازه گروه صنعتی رایمون رونمایی شد:

    رونمایی از پکیج هوشمند تصفیه فاضلاب

    محصول تازه گروه صنعتی رایمون با نام پکیج هوشمند تصفیه آب و فاضلاب رایمون در شیراز رونمایی و به بازار عرضه شد.