موسسه محکن

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • توسط سازمان مردم‌نهاد محکن راه اندازی شد:

    پویش "یه نخ سیگار کمتر"

    با پیوستن به پویش “یه نخ سیگار کمتر” علاوه بر خوشحال کردن عزیزانتان باعث خوشحالی کودکان این سرزمین خواهید شد.