باشگاه کارگشا

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • اینترنت اشیا به زبان ساده

    اینترنت اشیا (IOT)

    عبارت اینترنت اشیا، اولین بار در سال 1999 توسط کوین اشتون، بنیانگذار مرکز شناسه خودکار در MIT استفاده شد. هدف اصلی ا ...