سامانه مترجمان

انتشارات، رسانه و کتاب
  • با هدف ارتقا و افزودن امکانات بیشتر انجام شد:

    ارتقا و بهینه سازی وبسایت سامانه مترجمان 

    باتوجه به نیازهای موجود در حوزه‌ی ترجمه، وب سایت جدید سامانه مترجمان  از  ۱ آذر ۹۶ به روزرسانی شده و به صورت رسمی فع ...